top of page
הדרכה- השימוש במצגות

  • הדרכה רוחבית (לפי גילאים)= הפעילויות המתאימות לגיל מסוים מתוך שבע קבוצות הגיל.

  •  הדרכה אורכית (לפי מיומנות)= כלל הפעילויות המדורגות של תפקוד בתחום אחד (תפקוד אצבעות, שפה וכו") מלידה ועד גיל בית ספר.

  •  הדרכה ושימוש במסכים-

0-3 שנים: כדאי לצמצם שימוש במסכים, וממילא ההדרכות במחשב מיועדות למבוגר
ולא לילד.
מומלץ להדגים את הפעילויות באמצעות דפי העבודה והחפצים המתוארים במצגות

ההדרכה ולא דרך המחשב.


4-6 שנים: בגילאים אלה ההדרכה מכוונת לקידום פוטנציאל הלמידה (מיומנויות
טרום-כתיבה, חשבון, קריאה, שפה) ומופעלת באמצעות משחקים, דפי עבודה
ומשחקי מחשב.

 

  •  הדרכה ותמונות

אם מצאתם שגיאות או תמונות שאינן ברורות, נשמח להערות ולהצעות תיקון
באמצעות צרו קשר.

bottom of page