top of page

ז. פוטנציאל למידה

Updated: Apr 3

מהו פוטנציאל למידה?

פוטנציאל הלמידה (learning potential): היכולת של אדם לבצע משימה לאחר קבלת הדרכה, בהשוואה ליכולתו למלא את המשימה בהווה. 

 

למה זה חשוב?

כי הוא מרכיב בסיסי בהתפתחות ובצמיחה האנושית.  מדובר ביכולת מולדת המאפשרת ללמוד באופן יעיל ולרכוש מיומנויות והתנהגויות חדשות בגיל הרך.

פוטנציאל למידה תלוי במגוון גורמים כמו: גנטיקה, סביבה, חינוך ומוטיבציה.

 

הגורמים המשפיעים על פוטנציאל הלמידה

גנטיקה-  תכונות מולדות המשפיעות על יכולת הלימוד, ההתמקדות, הזיכרון והיצירתיות.

סביבה - הסביבה בה הילד גדל משפיעה באופן ישיר על פוטנציאל הלמידה שלו. סביבה תומכת ומלמדת מקדמת את  פוטנציאל הלמידה עד כניסה לכתה א' . ובהמשך, מאפשרת למידה משמעותית בבית הספר.

חינוך - איכות החינוך המוקדם ומתן כלי למידה מותאמים, מקדמים את פוטנציאל הלמידה ואת ההתפתחות האקדמית.

מוטיבציה - גורם מרכזי המשפיע על פוטנציאל הלמידה, המתבטא במוכנות להשקיע מאמץ ולהתמודד עם אתגרי למידה.

 

מה מקדם את פוטנציאל למידה בגילאי 0-6 שנים

פוטנציאל הלמידה נמצא אצל כל ילד במיגוון הקהילות, האמונות והתרבויות. הוא בא לביטוי בכל סביבה המאפשרת התנסות במיגוון שיטות למידה והקדשת זמן לפעילויות למידה נעימות המשפרות את השליטה בארבע מיומנויות היסוד (מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, שפה, חיברות) המהווים בסיס למיומנויות הלמידה (קריאה, כתיבה וחשבון ועצמאות בחיי היום יום). גילאי 0-6 שנים נחשבים לגילאים קריטיים בקידום פוטנציאל הלמידה  כי הן השנים בהן הילדים קולטים מידע וחוויות חדשות המהוות בסיס ללמידה משמעותית וצמיחה עתידית.


איך אפשר לקדם פוטנציאל למידה

סביבה שיש בה צעצועים, ספרים ומשחקי חצר, מעודדת סקרנות ומקנה הרגלי משחק

משחקים  וחומרים המערבים תחושות מגע שונות כמו פלסטלינה, צבעים או בצק מעודדים יצירתיות. 

קשרים המבוססים על אמון עם הסובבים את הילד, משפרים את הרווחה הרגשית המאפשרת לקדם את פוטנציאל הלמידה.  חיזוק ועידוד מהסביבה  מגבירים את ההערכה העצמית ואת המוטיבציה.  

שיטות למידה מגוונות הכוללות למידה חזותית, שמיעתית, תנועתית וחברתית.

 


השפעות פוטנציאל הלמידה על הגיל המבוגר

פוטנציאל הלמידה משפיע לא רק על ההתפתחות בגיל הרך, אלא גם על הגיל המבוגר. לילדים שפיתחו יכולות למידה יעילות בגיל צעיר, יהיה יותר קל ללמוד למידה משמעותית ולהתמודד עם אתגרים מקצועיים בצורה יעילה יותר.

למידה משמעותית היא תהליך אישי של הבניית ידע בו לומדים לשאול שאלות, לאתר מקורות מידע וליצור ידע חדש בעל משמעות ללומד, עם דגש על הבנת  הקשר בין הלימוד לבין היעד הסופי של הלמידה.  למידה משמעותית מתבססת על התנסויות שכליות, רגשיות,  ערכיות, גופניות, ואחרות. למידה זו מאפשרת לקדם את הפוטנציאל האישי ולממש את היכולות המיוחדות של כל אדם לפי אמונתו, רצונותיו וצרכיו.

 

 

38 views0 comments

Comments


bottom of page