top of page
לומדת ללכת.jpg

איך משתמשים בהדרכות?

הכי כדאי להתמיד

בכל תרגול יש מטרה ספציפית.

תחת כותרת כל תרגיל תוכלו לראות את מטרת התרגיל והאמצעים הנדרשים לשם כך.

לא נדרש שום ציוד מיוחד מעבר למעט זמן בכל יום לתרגול.

תחילה הגדירו מטרות לתרגול וביחרו תרגול בהתאם לגיל הילד ולמטרה.

 מומלץ להתחיל כל שיעור עם מעבר על מה שנלמד בתרגול הקודם .

התחילו בהדרגה וכוונו את התרגילים כך שיהיו משחק שתהנו ממנו יחד.

bottom of page